13, మార్చి 2011, ఆదివారం

జేబు దొంగ


జేబు దొంగ ను కోర్టు లో న్యాయమూర్తి అడిగాడు-ఆరునెలల జైలు శిక్ష గానీ,లేదా మూడూ వేల రూపాయల జరిమానాగానీ... చెప్పు,రెండిట్లో ఏది చేస్తావ్?
జేబు దొంగ: జరిమానా కడతా సార్
న్యాయమూర్తి: ఇప్పుడే చేతి లోడబ్బులున్నాయామరి..?  
జేబు దొంగ: లేవుగానీ చిటికెలో తెస్తా ఓ అరగంట నన్ను అలా సెంటర్ దాకా వెల్లొచ్చేందుకు ఓకే అన్నారంటే....


1 వ్యాఖ్య: